Over

Historisch Kader is een educatief/populair–wetenschappelijke website over alledaagse onderwerpen die in een historisch kader worden geplaatst – precies zoals de naam zegt. En met alledaagse onderwerpen worden ook echt alledaagse onderwerpen bedoeld: de voorwerpen die we gebruiken, de kleren die we dragen, de feestjes die we vieren, wat we eten en drinken, onze gebruiken en tradities, belangrijke uitvindingen… Ga zo maar door.

Ik ben deze website om een paar redenen begonnen. Allereerst ben ik historicus en vind ik het niet alleen belangrijk om mijn kennis te delen met anderen, ik vind het ook ontzettend leuk. Ik heb een aantal jaren voor de klas gestaan, maar een van mijn vele bezwaren was dat het geschiedenisonderwijs in Nederland erg gefocust is op de geschiedenis van het Westen (Nederland, West–Europa). Je zou hierdoor onterecht kunnen gaan denken dat West–Europa de bakermat van de beschaving is. Wie mijn artikelen leest, zal merken dat dit niet waar is en dat er vele uitstapjes worden gemaakt naar andere culturen en andere werelddelen die allemaal hun eigen rijke geschiedenis hebben met betrekking tot het onderwerp.

Wat ik bij andere historische websites en in historische tijdschriften vaak mis, is het grote verhaal. Dat is ook niet gek, want zeker in een tijdschrift is de ruimte er niet voor, en moeten er verschillende onderwerpen binnen een bepaald thema worden aangeboden om een breed publiek aan te spreken. In tijdschriften en op websites worden dus vrijwel altijd korte stukjes aangeboden. Korte fragmenten, een kleine toelichting. Hapklaar. Maar hoe past dat stukje informatie in het grote geheel? Ik wil altijd meer weten, en dus bied ik met Historisch Kader meer.

Ik noem de artikelen van Historisch Kader uitgebreide geschiedenissen, want een verhaal of geschiedenis kan en zal nooit helemaal compleet zijn. Als cultuur–historicus heb ik mijn best gedaan om allerlei interessante achtergrondinformatie te verzamelen, die je hopelijk ook net iets anders naar de wereld laten kijken en naar de dingen om ons heen. Ik geeft je over ieder onderwerp een uitgebreide geschiedenis vol met uiteenlopende en interessante feiten, anekdotes etc. En als cultuurhistoricus heb ik mijn huiswerk gedaan en zijn de onderwerpen in de artikelen wetenschappelijk onderzocht. Dit is wat Historisch Kader anders maakt.

Historisch Kader onderscheidt zich van andere historische websites door de hoeveelheid aan informatie, het gebruik van wetenschappelijke bronnen. Ik zie op veel verschillende ‘historische’ websites vaak dezelfde teksten voorbij komen. En vaak zijn deze teksten onjuist en onvolledig. En dit is zo jammer. Ik vind het geweldig dat mensen geïnteresseerd zijn in geschiedenis en dit graag willen delen met anderen. Maar het is moeilijk om door de bomen het bos te zien en te weten welke informatie betrouwbaar is en welke niet. Onderzoek doen is moeilijk en het is een vak. Wetenschappers kunnen het soms ook mis hebben, en ik ook.

Ik heb in ieder geval mijn best gedaan om iedere keer een zo duidelijk mogelijk verhaal te construeren, om niet te ver uit te weiden en niet te diep te gaan in mijn onderzoek. Ja, de artikelen zijn hele lappen tekst, maar alle artikelen zijn ingedeeld in korte overzichtelijke alinea’s. Hierdoor zijn de teksten ruim opgezet waardoor het lezen ervan hopelijk een stuk makkelijk wordt. Bovendien worden de alinea’s afgewisseld met mooie afbeeldingen ter illustratie en soms ter verduidelijking van de tekst.

Ik hoop dat je je niet laat afschrikken door de hoeveelheid aan informatie en dat je met plezier en interesse de artikelen zult lezen. Daarbij hoop ik natuurlijk ook dat je hier zo nu en dan iets nieuws leest, iets wat je nog niet eerder wist. Als ik je iets nieuws kan leren, dan heb ik mijn doel bereikt.

Ik wens je heel veel leesplezier.

Louise Stutterheim